product

*แท้งก์น้ำ ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย

 
ชื่อสินค้า ถังเก็บน้ำใต้ดิน Cotto
รหัสสินค้า
ผู้ผลิต
ขนาด/รุ่น

 - วัสดุใหม่ Nano Polymer แข็งแกร่ง หนามากกว่าวัสดุ PE เดิม

- รับแรงได้ดีเยี่ยม ผสานเทคโนโลยีการผลิต ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมโครงสร้างชั้นกลาง ให้สามารถรับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น

- รูปทรงใหม่ BALLOON SHAPE เสริมแนวตาข่ายทั้งใบ
- ขนาดบรรจุ 600 - 3000 ลิตร

การดูแลรักษา

- ใช้สำหรับเก็บน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคเท่านั้น
- ห้ามลงไปในถังเก็บน้ำใต้ดิน
- ห้ามฝังถังในพื้นดินที่มีน้ำใต้ดินสูง
- ห้ามฝังถังใกล้ต้นไม้ใหญ่ เพราะมีโอกาสที่ถังจะถูกรากต้นไม้ทำลายได้