product

*อุปกรณ์ห้องน้ำ

 

ก๊อกอ่างซิงค์ติดเคาน์เตอร์ รุ่น MOON

PM1023Q29(HM)

 

ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง รุ่น STAR

PM1022Q28(HM)

 

ก๊อกอ่างซิงค์ติดเคาน์เตอร์ รุ่น WAVE

PM1017Q31(HM)

 

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า รุ่น WAVE

PM1016Q31(HM)

 

สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อคพลาสติก

PM697(HM)

 

สะดืออ่างล้างหน้า POP-UP (หัวกดใหญ่) ไม่มีรูน้ำล้น

PM696(HM)

 

สะดืออ่างหน้าแบบดึงล๊อก(ไม่มีรูน้ำล้น)

PM693(HM)

 

สะดืออ่างล้างหน้าสเตนเลส

PM691(HM)

 

สะดืออ่างหน้าสเตนเลส(ไม่มีรูน้ำล้น)

PM690(HM)

 

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกยาว 22 ซม.

PM687(HM)

 

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ยาว 35.5 ซม.

PM654AY(HM)

 

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ยาว 30 ซม.

PM654AX(HM)