product

*สุขภัณฑ์

 

Space-4 Two Piece สเปซ โซลูชั่น-4 Hyg. สุขภัณฑ์สองชิ้น (ครบชุด) ใช้น้ำ 34.5 L.

C17027

 

กุ๊กไก่ Hyg. สุขภัณฑ์สองชิ้นสำหรับเด็ก (ครบชุด) ใช้น้ำ 3.75 ลิตร

C15007

 

เซเรน่า Hyg. สุขภัณฑ์สองชิ้น (ครบชุด) ใช้น้ำ 34.5 ลิตร

C12027

 

Forall Pail Flush. ฟอร์ออล สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ (ครบชุด)

SC6651

 

Charisma Closet คาริสมา Hyg. สุขภัณฑ์สองชิ้น (ครบชุด) ใช้น้ำ 34.5 ลิตร

C12017

 

Terranova 2pc เทอร์ราโนวา Hyg. สุขภัณฑ์สองชิ้น (ครบชุด) ใช้น้ำ 6 ลิตร

C11937

 

กลาเซียร์ Hyg. สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (ครบชุด) ใช้น้ำ 6 ลิตร

C10077

 

Teranova 1pc เทอร์ราโนวา Hyg. สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (ครบชุด) ใช้น้ำ 6 ลิตร

C10037

 

Prefect Fit สุขภัณฑ์สองชิ้น (ครบชุด) ปรับระยะท่อน้ำทิ้งได้ ใช้น้ำ 6 ลิตร

C1380

 

ไจแอนท์ (กดข้าง) สุขภัณฑ์สองชิ้น (ครบชุด) ใช้น้ำ 6 ลิตร

C1341

 

C186

C186

 

คาริสมา

C12017